Các hoạt động khác

[Các%20hoạt%20động%20khác][bleft]

Danh Sách Lớp

[Danh%20sách%20lớp][twocolumns]

Câu Lạc Bộ

[Câu%20lạc%20bộ][bleft]

Giới Thiệu Sách

[Giới%20thiệu%20sách][bleft]

Tư Liệu Tham Khảo

[Tư%20liệu%20tham%20khảo][bleft]

Danh sách học sinh lớp 5A năm học 2015-2016

TH Nam Đồng
DANH SÁCH HỌC SINH
Năm học 2015-2016
Lớp 5ATT
Họ tên
Ngày sinh
Nữ
Địa chỉ
Ghi chú

1
Trần Minh Anh
 20/10/2005
x
Xóm 18 - Tây Lạc


2
Lê Thị Ngọc Anh
 30/04/2005
x
Xóm 20 - Đông Lạc


3
Trần Thị Ngọc Anh
 09/06/2005
x
Xóm 16- Tây Lạc


4
Đới Phi Anh
 01/04/2005

Xóm 21 - Thượng Đồng


5
Phạm Thị Ngọc Ánh
 11/05/2005
x
Xóm 17 - Tây Lạc


6
Trần Duy Bảo
 29/05/2005

Xóm 20 - Đông Lạc


7
Lê Xuân Bắc
 15/01/2005

Xóm 15 - Tây Lạc


8
Đỗ Việt Chinh
 28/06/2005
x
Xóm 16- Tây Lạc


9
Vũ Hương Giang
 13/09/2005
x
Xóm 15 - Tây Lạc


10
Vũ Minh Chính
 11/05/2005

Xóm 15 - Tây Lạc


11
Cao Thị Ngọc Huyền
 16/02/2005
x
Xóm 16- Tây Lạc


12
Phạm Thanh Huyền
 04/03/2005
x
Xóm 17 - Tây Lạc


13
Vũ Thị Khánh Huyền
 16/08/2005
x
Xóm 16- Tây Lạc


14
Nguyễn Thùy Linh
10.03.2005
x
Nam Thành


15
Trần Vũ Phương Linh
 29/08/2005
x
Xóm 18 - Tây Lạc


16
Vũ Thị Mai
 15/07/2005
x
Xóm 16- Tây Lạc


17
Trần Thị Phương Mai
 24/07/2005
x
Xóm 17 - Tây Lạc


18
Đoàn Đức Mạnh
 01/08/2005

Xóm 16- Tây Lạc


19
Vũ Anh Minh
 05/04/2005

Xóm 20 - Đông Lạc


20
Công Thị Minh Ngọc
 14/07/2005
x
Xóm 18 - Tây Lạc


21
Đới Châu Hạnh Nguyên
 30/10/2005
x
Xóm 21 - Thượng Đồng


22
Vũ Thái Phong
 27/12/2005

Nam Thành


23
Vũ Thanh Tùng
 24/10/2005

Xóm 20 - Đông Lạc


24
Phạm Thị Thuỳ
 02/11/2005
x
Xóm 17 - Tây Lạc


25
Vũ Thị Thanh Thuý
 09/11/2005
x
Xóm 19 - Tây Lạc


26
Vũ Đức Việt
 05/07/2005

Xóm 17 - Tây Lạc


27
Lương Anh Quân
 06/01/2005

Xóm 16- Tây Lạc
NGƯỜI LẬP BIỂU


Ngày 18 tháng 5 năm 2015
HIỆU TRƯỞNG
Post A Comment
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

Không có nhận xét nào :