Các hoạt động khác

[Các%20hoạt%20động%20khác][bleft]

Danh Sách Lớp

[Danh%20sách%20lớp][twocolumns]

Câu Lạc Bộ

[Câu%20lạc%20bộ][bleft]

Giới Thiệu Sách

[Giới%20thiệu%20sách][bleft]

Tư Liệu Tham Khảo

[Tư%20liệu%20tham%20khảo][bleft]

Kê hoạch CLB AEROBIC năm học 2015-2016

  TRƯỜNG TH NAM ĐỒNG                                    CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG
                  CÂU LẠC BỘ                                                        NĂM HỌC 2015 - 2016
NHỮNG ĐIỆU NHẢY YÊU THÍCH                                    

TUẦN
BUỔI
NỘI DUNG
GHI CHÚ
3
1
Ra mắt câu lạc bộ, học tập nội quy.
-         Chia nhóm. Giao lưu làm quen. Phân công bài nhảy cho các nhóm.

2
Học các bước cơ bản:
     -     Diễu hành, chạy bộ , cách quãng, nâng gối.

4
1
Học các bước cơ bản:
     -     Bật jack, lunge, đá cao.

2
Ôn 7 bước cơ bản

5
1
Bài nhảy: ARE YOU SLEEPING ( NHẢY HIỆN ĐẠI)
-         Cả lớp xem băng nghe Gv hướng dẫn
-         Gv hướng dẫn các động tác cho nhóm 1
-         Các nhóm còn lại theo dõi

2
Bài nhảy : BỐ ƠI MÌNH ĐI ĐÂU THẾ ( NHẢY HIỆN ĐẠI)
-         Cả lớp xem băng nghe Gv hướng dẫn
-         Gv hướng dẫn các động tác cho nhóm 2
-         Nhóm 1 tự luyện tập bài ARE YOU SLEEPING
     -    Các nhóm còn lại theo dõi

6
1
Bài nhảy : CHÚ ẾCH CON ( NHẢY DÂN VŨ)
-         Cả lớp xem băng nghe Gv hướng dẫn
-         Gv hướng dẫn các động tác cho nhóm 3
-         Nhóm 1 và nhóm 2 tự luyện tập bài đã chọn
     -    Các nhóm còn lại theo dõi

2
Bài nhảy : SHALALALA ( NHẢY HIỆN ĐẠI)
-         Cả lớp xem băng nghe Gv hướng dẫn
-         Gv hướng dẫn các động tác cho nhóm 4
-         Nhóm 1 và nhóm 2,3 tự luyện tập bài đã chọn
     -    Các nhóm còn lại theo dõi

7
1
Bài nhảy : NOBODY ( NHẢY HIỆN ĐẠI)
-         Cả lớp xem băng nghe Gv hướng dẫn
-         Gv hướng dẫn các động tác cho nhóm 5
-         Nhóm 1 và nhóm 2,3,4 tự luyện tập bài đã chọn
     -    Các nhóm còn lại theo dõi

2
Bài nhảy: EM YÊU TRƯỜNG EM ( AEROBIC)
-         Cả lớp xem băng nghe Gv hướng dẫn
-         Gv hướng dẫn các động tác cho nhóm 6
-         Nhóm 1 và nhóm 2,3,4,5 tự luyện tập bài đã chọn
     -    Các nhóm còn lại theo dõi

8
1
MÌNH CÙNG LUYỆN TẬP
- Gv chia đội. Phân công nhóm trưởng
+ Đội 1: AEROBIC và dân vũ ( nhóm 3,6)
Tập luyện tại lớp 5A
+ Đội 2: Nhảy hiện đại ( nhóm 1,2,4,5)
Tập luyện tại lớp 5B

2
MÌNH CÙNG LUYỆN TẬP
-         Các nhóm chia nhau luyện tập
-         Gv theo dõi, hướng dẫn

9
1
MÌNH CÙNG LUYỆN TẬP
-         Các nhóm chia nhau luyện tập
     -     Gv theo dõi, hướng dẫn

2
MÌNH CÙNG LUYỆN TẬP
-         Các nhóm chia nhau luyện tập
    -    Gv theo dõi, hướng dẫn

10
1
MÌNH CÙNG LUYỆN TẬP
-         Các nhóm chia nhau luyện tập
     -    Gv theo dõi, hướng dẫn

2
MÌNH CÙNG LUYỆN TẬP
-         Các nhóm chia nhau luyện tập
     -    Gv theo dõi, hướng dẫn

11
1
CÙNG BIỂU DIỄN NHÉ
-         Các nhóm tập hợp. Gv duyệt các bài nhảy hiện đại
-         Lựa chọn bài biểu diễn vào ngày thứ 3 và thứ 6

2
CÙNG BIỂU DIỄN NHÉ
-         Các nhóm tập hợp. Gv duyệt các bài nhảy hiện đại
     -   Lựa chọn bài biểu diễn vào ngày thứ 3 và thứ 6

12
1
GIAO LƯU
    -    Tổ chức cho các nhóm giao lưu ( Kết hợp cả đội AEROBIC và đội Nhảy hiện đại)

2
GIAO LƯU
   -     Tổ chức cho các nhóm giao lưu ( Kết hợp cả đội AEROBIC và đội Nhảy hiện đại)

13
1
   -     Tổ chức cho các nhóm thi , lựa chọn đội hình để biểu diễn

2
   -     Tổ chức cho các nhóm thi, lựa chọn đội hình biểu diễn

14
1
   -     Các nhóm xem băng biểu diễn để học hỏi kinh nghiệm

2
   -     Các nhóm xem băng biểu diễn để học hỏi kinh nghiệm

15
1
MÌNH CÙNG LUYỆN TẬP
   -     Học sinh AEROBIC tập theo nhạc
   -    Giáo viên hướng dẫn đội nhảy hiện đại ( Đã được Gv lựa chọn)

2
MÌNH CÙNG LUYỆN TẬP
    -     Học sinh AEROBIC tập theo nhạc
    -     Giáo viên hướng dẫn đội nhảy hiện đại ( Đã được Gv lựa chọn)

16
1
MÌNH CÙNG LUYỆN TẬP
   -    Học sinh AEROBIC chia nhóm tập luyện
   -    Đội nhảy hiện đại tập luyện

2
MÌNH CÙNG LUYỆN TẬP
   -   Học sinh AEROBIC chia nhóm tập luyện
   -   Đội nhảy hiện đại tập luyện

17
1
MÌNH CÙNG LUYỆN TẬP
   -   Học sinh AEROBIC chia nhóm tập luyện
   -    Đội nhảy hiện đại tập luyện

2
MÌNH CÙNG LUYỆN TẬP
   -   Học sinh AEROBIC chia nhóm tập luyện
   -   Đội nhảy hiện đại tập luyện

18
1
   -   Biểu diễn thử

2
   -   Mời Ban chủ nhiệm câu lạc bộ Nghệ thuật dự duyệt

19
1
   -   Biểu diễn

2
Sơ kết CLB
-         Gv nhận xét quá trình học tập của các em
-         Giao lưu văn nghệ
-         Tặng quà cho các nhóm có thành tích biểu diễn tốt
-         Liên hoan

20
1
GIAO LƯU
-         Các nhóm cùng tập hợp. Lắng nghe cô giáo phổ biến kế hoạch của kì 2.
-         Các nhóm giao lưu văn nghệ

2
CÙNG XEM BĂNG
     -  Gv cho học sinh xem băng
     -   Gv lựa chọn bài cho các nhóm
     -   Chia nhóm

21
1
Bài nhảy: MAMBO ITALIANO ( NHẢY HIỆN ĐẠI)
-         Cả lớp xem băng nghe Gv hướng dẫn
-         Gv hướng dẫn các động tác cho nhóm 1
       -    Các nhóm còn lại theo dõi

2
Bài nhảy: EM TẬP THỂ THAO ( AEROBIC)
-         Cả lớp xem băng nghe Gv hướng dẫn
-         Gv hướng dẫn các động tác cho nhóm 2
-         Nhóm 1 tự luyện tập bài đã chọn
       -    Các nhóm còn lại theo dõi

22
1
Bài nhảy: GLASS BEAD ( NHẢY HIỆN ĐẠI)
-         Cả lớp xem băng nghe Gv hướng dẫn
-         Gv hướng dẫn các động tác cho nhóm 3
-         Nhóm 1,2 tự luyện tập bài đã chọn
       -    Các nhóm còn lại theo dõi

2
Bài nhảy: NỐI VÒNG TAY LỚN ( NHẢY DÂN VŨ)
-         Cả lớp xem băng nghe Gv hướng dẫn
-         Gv hướng dẫn các động tác cho nhóm 4
-         Nhóm 1,2,3 tự luyện tập bài đã chọn
       -    Các nhóm còn lại theo dõi

23
1
Bài nhảy: ROLY POLY ( NHẢY HIỆN ĐẠI)
-         Cả lớp xem băng nghe Gv hướng dẫn
-         Gv hướng dẫn các động tác cho nhóm 5
-         Nhóm 1,2,3,4 tự luyện tập bài đã chọn
       -    Các nhóm còn lại theo dõi

2
MÌNH CÙNG LUYỆN TẬP
- Gv chia đội. Phân công nhóm trưởng
+ Đội 1: AEROBIC và dân vũ ( nhóm 2,4)
Tập luyện tại lớp 5A
+ Đội 2: Nhảy hiện đại ( nhóm 1,3,5)
Tập luyện tại lớp 5B

24
1
MÌNH CÙNG LUYỆN TẬP
-         Các nhóm chia nhau luyện tập
-         Gv theo dõi, hướng dẫn

2
MÌNH CÙNG LUYỆN TẬP
-         Các nhóm chia nhau luyện tập
     -     Gv theo dõi, hướng dẫn

25
1
MÌNH CÙNG LUYỆN TẬP
-         Các nhóm chia nhau luyện tập
     -     Gv theo dõi, hướng dẫn

2
MÌNH CÙNG LUYỆN TẬP
-         Các nhóm chia nhau luyện tập
     -     Gv theo dõi, hướng dẫn

26
1
CÙNG BIỂU DIỄN NHÉ
-         Các nhóm tập hợp. Gv duyệt các bài nhảy hiện đại
-         Lựa chọn bài biểu diễn vào ngày thứ 3 và thứ 6

2
CÙNG BIỂU DIỄN NHÉ
-         Các nhóm tập hợp. Gv duyệt các bài nhảy hiện đại
     -   Lựa chọn bài biểu diễn vào ngày thứ 3 và thứ 6

27
1
ĐỘI NHẢY YÊU THÍCH
-         GV tổ chức cho các nhóm thi đấu
-         Lựa chọn nhóm nhảy đẹp
-         Cho các nhóm đăng kí tham gia

2
ĐỘI NHẢY YÊU THÍCH
-         Mời Ban chủ nhiệm CLB Nghệ thuật đến dự
-         Các nhóm lần lượt thi đấu

28
1
ĐỘI NHẢY YÊU THÍCH
-         Giao lưu văn nghệ
-         Gv công bố kết quả nhóm chiến thắng

2
MÌNH CÙNG LUYỆN TẬP
- Các nhóm tiếp tục luyện tập để lựa chọn đội hình biểu diễn

29
1
MÌNH CÙNG LUYỆN TẬP
- Các nhóm tiếp tục luyện tập để lựa chọn đội hình biểu diễn

2
MÌNH CÙNG LUYỆN TẬP
- Các nhóm tiếp tục luyện tập để lựa chọn đội hình biểu diễn

30
1
MÌNH CÙNG LUYỆN TẬP
- Các nhóm tiếp tục luyện tập để lựa chọn đội hình biểu diễn

2
   -     Tổ chức cho các nhóm thi , lựa chọn đội hình để biểu diễn

31
1
   -     Tổ chức cho các nhóm thi, lựa chọn đội hình biểu diễn

2
   -     Các nhóm xem băng biểu diễn để học hỏi kinh nghiệm

32
1
   -     Các nhóm xem băng biểu diễn để học hỏi kinh nghiệm

2
MÌNH CÙNG LUYỆN TẬP
   -     Học sinh AEROBIC tập theo nhạc
   -    Giáo viên hướng dẫn đội nhảy hiện đại ( Đã được Gv lựa chọn)

33
1
MÌNH CÙNG LUYỆN TẬP
    -     Học sinh AEROBIC tập theo nhạc
    -    Giáo viên hướng dẫn đội nhảy hiện đại ( Đã được Gv lựa chọn)

2
MÌNH CÙNG LUYỆN TẬP
    -     Học sinh AEROBIC tập theo nhạc
    -    Giáo viên hướng dẫn đội nhảy hiện đại ( Đã được Gv lựa chọn)

34
1
   -   Biểu diễn thử

2
   -   Mời Ban chủ nhiệm câu lạc bộ Nghệ thuật dự duyệt

35
1
   -   Biểu diễn

2
TỔNG KẾT CLB

                                                                                                           Đồng Sơn, ngày 18 tháng 08 năm 2015
   Duyệt của Hiệu trưởng                                                            Người lập kế hoạch
                                                                                                          Lê Thị Cẩm Vân
Post A Comment
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

Không có nhận xét nào :