Các hoạt động khác

[Các%20hoạt%20động%20khác][bleft]

Danh Sách Lớp

[Danh%20sách%20lớp][twocolumns]

Câu Lạc Bộ

[Câu%20lạc%20bộ][bleft]

Giới Thiệu Sách

[Giới%20thiệu%20sách][bleft]

Tư Liệu Tham Khảo

[Tư%20liệu%20tham%20khảo][bleft]

Kế hoạch CLB Khéo tay hay làm năm học 2015-2016

TRƯỜNG TH NAM ĐỒNG                                            CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG
CLB KHÉO TAY HAY LÀM                                                    NĂM HỌC 2015 - 2016


TUẦN
BUỔI
NỘI DUNG
GHI CHÚ3

1
Ra mắt câu lạc bộ, học tập nội quy.
-         Chia nhóm. Giao lưu làm quen. Phân công nhiệm vụ các nhóm. Nhắc nhở các nhóm chuẩn bị vật liệu cho buổi sau.2
Bài 1: Làm hộp đựng bút
-         Kiểm tra sự chuẩn bị của các nhóm.( Que kem, đũa, hộ giấy, hộp sắt, keo nến, giấy màu…)
-         Quan sát tranh. Nghe GV hướng dẫn các bước.4

1
Thực hành làm hộp đựng bút
-         Hs thực hành theo nhóm.


2
Thực hành làm hộp đựng bút
-   Hs thực hành theo nhóm.

5


1
-         Trưng bày kết quả các nhóm
-         Nhận xét, đánh giá
-         Các nhóm mang sản phẩm đi tặng cho các lớp.
-         Gv nhắc hs chuẩn bị vật liệu cho bài sau.2
Bài 2: Khung ảnh để bàn bằng que kem, đũa
-         Kiểm tra sự chuẩn bị của các nhóm.( Que kem, đũa, tấm bìa, keo nến, giấy màu, kéo…)
     -    Quan sát tranh. Nghe GV hướng dẫn các bước.6

1
Thực hành làm khung ảnh để bàn
     -    Hs thực hành theo nhóm.


2
Thực hành làm khung ảnh để bàn
     -    Hs thực hành theo nhóm.

7

1
-         Trưng bày kết quả các nhóm
-         Nhận xét, đánh giá
-         Các nhóm mang sản phẩm đi tặng cho các lớp.
Gv nhắc hs chuẩn bị vật liệu cho bài sau2
Bài 3: Làm chậu cây và lọ cắm hoa
-         Kiểm tra sự chuẩn bị của các nhóm.( Chai nhựa, kéo, giấy màu, sơn, băng dính, bìa …)
     -    Quan sát tranh. Nghe GV hướng dẫn các bước.8


1
Thực hành làm khung ảnh để bàn
     -    Hs thực hành theo nhóm.


2
Thực hành làm khung ảnh để bàn
     -    Hs thực hành theo nhóm.

9


1
-         Trưng bày kết quả các nhóm
-         Nhận xét, đánh giá
-         Các nhóm mang sản phẩm đi tặng cho các lớp.
Gv nhắc hs chuẩn bị vật liệu cho bài sau


2
Mình cùng làm nhé!
    -     Các nhóm cùng làm các đồ dùng đã học ( Hộp đựng bút, Chậu cây, khung ảnh để bàn.
10

1
Mình cùng làm nhé!
-         Các nhóm cùng làm các đồ dùng đã học ( Hộp đựng bút, Chậu cây, khung ảnh để bàn..2
Mình cùng chia sẻ nào!
-         Các nhóm cử đại diện đi tặng sản phẩm cho các lớp còn lại
     -    Về lớp đánh giá nhận xét hoạt động của các nhóm.11

1
Bài 4: Làm rèm treo cửa
-         Kiểm tra sự chuẩn bị của các nhóm.( giấy bìa, giấy màu, kim chỉ, keo dán, kéo…)
     -    Quan sát tranh. Nghe GV hướng dẫn các bước.


2
Thực hành làm rèm treo cửa
     -    Hs thực hành theo nhóm.
12

1
Thực hành làm rèm treo cửa
     -    Hs thực hành theo nhóm.2
-         Trưng bày kết quả các nhóm
-         Nhận xét, đánh giá
-         Các nhóm mang sản phẩm đi tặng cho các lớp.
Gv nhắc hs chuẩn bị vật liệu cho bài sau
13


1
Bài 5: Làm tranh treo tường
-         Kiểm tra sự chuẩn bị của các nhóm.( giấy bìa, giấy màu, cúc áo,nắp chai, keo dán, kéo…)
     -    Quan sát tranh. Nghe GV hướng dẫn các bước.


2
Thực hành làm tranh treo tường
     -    Hs thực hành theo nhóm.
14

1
Thực hành làm tranh treo tường
     -    Hs thực hành theo nhóm.2
-         Trưng bày kết quả các nhóm
-         Nhận xét, đánh giá
-         Các nhóm mang sản phẩm đi tặng cho các lớp.
Gv nhắc hs chuẩn bị vật liệu cho bài sau15

1
Mình cùng làm nhé!
    -     Các nhóm cùng làm ( Rèm treo cửa, tranh treo tường)


2
Mình cùng làm nhé!
-         Các nhóm cùng làm ( Rèm treo cửa, tranh treo tường)

16


1
Mình cùng chia sẻ nào!
-         Các nhóm cử đại diện đi tặng sản phẩm cho các lớp còn lại
     -    Về lớp đánh giá nhận xét hoạt động của các nhóm.
2
Mình cùng giao lưu nhé!
-         CLB khéo tay hay làm 4,5 và 2,3 sẽ trưng bày các sản phẩm đã làm được. Các bạn sẽ cùng nhau tham quan, nhận xét và đánh giá, bình chọn nhóm có nhiều sản phẩm đẹp nhất.
-         Rút kinh nghiệm. Tuyên dương nhóm làm tốt và đẹp nhất.
17


1
Cuộc thi : “ Ai khéo tay? Ai hay làm?”
-         Gv phát động cuộc thi
-         Hs thảo luận nhóm và lên kế hoạch chuẩn bị vật liệu…
(Làm những đồ đã học hoặc những đồ mà các em biết…)


2
Cuộc thi : “ Ai khéo tay? Ai hay làm?”
-         Hs thi theo nhóm
-         Gv thu sản phẩm của các nhóm
18


1
Kết thúc hội thi
-         Gv tổ chức giao lưu văn nghệ
-         Thông báo kết quả. Tặng quà cho nhóm giải nhất, nhì ba, khuyến khích


2
Tổ chức chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm
     -    Gv tổ chức cho học sinh tham khảo 1 số mẫu trên mạng. Cho hs chia sẻ, nêu ý kiến…
19


1
Bài 6: Làm hoa giấy dán tường
-         Kiểm tra sự chuẩn bị của các nhóm.( giấy bìa a4 các màu, keo nến, keo,kéo, bìa, băng dính xốp…)
     -    Quan sát tranh. Nghe GV hướng dẫn các bước.


2
Thực hành làm hoa giấy dán tường
     -    Hs thực hành theo nhóm.20

1
Thực hành làm hoa giấy dán tường
     -    Hs thực hành theo nhóm.2
-         Trưng bày kết quả các nhóm
-         Nhận xét, đánh giá
-         Các nhóm mang sản phẩm đi tặng cho các lớp.
Gv nhắc hs chuẩn bị vật liệu cho bài sau
21


1
Bài 7: Làm tranh bằng cúc áo
-         Kiểm tra sự chuẩn bị của các nhóm.( giấy bìa a4 các màu, keo nến, keo,kéo, bìa, băng dính xốp,cúc áo…)
     -    Quan sát tranh. Nghe GV hướng dẫn các bước.


2
Thực hành làm tranh bằng cúc áo
     -    Hs thực hành theo nhóm.
22

1
Thực hành làm tranh bằng cúc áo
     -    Hs thực hành theo nhóm.2
-         Trưng bày kết quả các nhóm
-         Nhận xét, đánh giá
-         Các nhóm mang sản phẩm đi tặng cho các lớp.
Gv nhắc hs chuẩn bị vật liệu cho bài sau
23


1
Bài 8: Làm hộp đựng dụng cụ bằng ống lon
-         Kiểm tra sự chuẩn bị của các nhóm.( lon sữa, keo, kéo, giấy màu, sơn…)
     -    Quan sát tranh. Nghe GV hướng dẫn các bước.


2
Thực hành làm hộp đựng dụng cụ
     -    Hs thực hành theo nhóm.24

1
Thực hành làm hộp đựng dụng cụ
     -    Hs thực hành theo nhóm.2
-         Trưng bày kết quả các nhóm
-         Nhận xét, đánh giá
-         Các nhóm mang sản phẩm đi tặng cho các lớp.
Gv nhắc hs chuẩn bị vật liệu cho bài sau
25


1
Bài 9: Làm thiệp
-         Kiểm tra sự chuẩn bị của các nhóm.( giấy bìa, giấy màu, ruy băng, cúc áo, keo, kéo…)
     -    Quan sát tranh. Nghe GV hướng dẫn các bước.


2
Thực hành làm thiệp
     -    Hs thực hành theo nhóm.26

1
Thực hành làm thiệp
     -    Hs thực hành theo nhóm.


2
-         Trưng bày kết quả các nhóm
-         Nhận xét, đánh giá
Gv nhắc hs chuẩn bị vật liệu cho bài sau
27

1
Mình cùng làm nhé!
-         Các nhóm cùng làm (Làm thiệp)
-         Viết thiệp tặng người thân


2
Mình cùng làm nhé!
-         Các nhóm cùng làm ( Làm thiệp)
     -     Viết thiệp tặng người thân

28


1
Mình cùng làm nhé!
-         Các nhóm cùng làm (hoa giấy dán tường, tranh bằng cúc áo, thiệp, hộp đựng dụng cụ bằng ống lon)
-         Viết thiệp tặng người thân2
Mình cùng làm nhé!
-         Các nhóm cùng làm làm (hoa giấy dán tường, tranh bằng cúc áo, thiệp, hộp đựng dụng cụ bằng ống lon)
     -     Viết thiệp tặng người thân

29


1
Mình cùng chia sẻ nào!
-         Các nhóm cử đại diện đi tặng sản phẩm cho các lớp còn lại
     -    Về lớp đánh giá nhận xét hoạt động của các nhóm.
2
Mình cùng giao lưu nhé!
-         CLB khéo tay hay làm 4,5 và 2,3 sẽ trưng bày các sản phẩm đã làm được. Các bạn sẽ cùng nhau tham quan, nhận xét và đánh giá, bình chọn nhóm có nhiều sản phẩm đẹp nhất.
-         Rút kinh nghiệm. Tuyên dương nhóm làm tốt và đẹp nhất.
30


1
Cuộc thi : “ Tôi sáng tạo”
-         Gv phát động cuộc thi
-         Hs thảo luận nhóm và lên kế hoạch chuẩn bị vật liệu…
(Làm những đồ đã học hoặc những đồ mà các em biết…)


2
Cuộc thi : “Tôi sáng tạo”
-         Hs thi theo nhóm
-         Gv thu sản phẩm của các nhóm
31


1
Kết thúc hội thi
-         Gv tổ chức giao lưu văn nghệ
-         Thông báo kết quả. Tặng quà cho nhóm giải nhất, nhì ba, khuyến khích


2
Tổ chức chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm
     -    Gv tổ chức cho học sinh tham khảo 1 số mẫu trên mạng. Cho hs chia sẻ, nêu ý kiến…

32


1
Ngày hội triển lãm
-         Các nhóm lên kế hoạch
-         Thảo luận, chia sẻ…
-         Các nhóm thực hành làm đồ handmade đã chọn


2
Ngày hội triển lãm
- Các nhóm thực hành làm đồ handmade đã chọn33
1
Ngày hội triển lãm
- Các nhóm thực hành làm đồ handmade đã chọn


2
Ngày hội triển lãm
- Trưng bày sản phẩm
- Các lớp đến tham quan có thể mua đồ mà mình yêu thích34

1
Kết thúc ngày hội triển lãm
-         Báo cáo kết quả ngày hội
-         Nhận xét, đánh giá

2
Chuẩn bị sản phẩm trưng bày trong buổi lễ tổng kết35


1
Tổng kết câu lạc bộ
-         Giao lưu văn nghệ
-         Liên hoan
-         Báo cáo kết quả của câu lạc bộ

2
Trưng bày sản phẩm ngày lễ tổng kết

  Các sản phẩm: 1. Làm hộp đựng bút                                               6. Hoa giấy dán tường
                            2. Khung ảnh để bàn                                         7. Tranh cúc áo
                            3. Chậu cây, lọ hoa                                            8. Hộp đựng dụng cụ
                            4. Rèm treo cửa                                                  9. Thiệp
                            5. Tranh treo tường                                                                                                      
                                                                                         Đồng Sơn, ngày 18 tháng 08 năm 2015
   Duyệt của Hiệu trưởng                                                            Người lập kế hoạch
                                                                                                          Lê Thị Cẩm Vân
Post A Comment
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

Không có nhận xét nào :